| Όροι Χρήσης |
Εταιρεία / Προφίλ
Προφίλ

Η EUROBANK PROPERTY SERVICES διαθέτει μια ισχυρή παρουσία στο χώρο της ακίνητης περιουσίας, παρέχοντας υπηρεσίες real estate τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Το εξειδικευμένο προσωπικό της αξιοποιεί τη σημαντική εμπειρία του, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες real estate τόσο στον Όμιλο Eurobank όσο και σε τρίτους πελάτες. Η εταιρεία καταλαμβάνει μια διακριτή θέση ανάμεσα στους πιο μεγάλους οργανισμούς που εκπονούν εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας, καθώς διεξάγει περισσότερες από 50.000 εκτιμήσεις ετησίως, γεγονός που ενισχύει την παρουσία της και στους άλλους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, όπως ο τομέας brokerage (διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων), η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών market research, υπηρεσιών technical & facilities management αλλά και υπηρεσιών asset management. Η EUROBANK PROPERTY SERVICES διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς ακίνητης περιουσίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Νέας Ευρώπης μέσω των τοπικών θυγατρικών της εταιρειών.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Real Estate Advisory

  • Market Research

  • Εκτιμήσεις

  • Agency

  • Property & Facilities Management

  • Corporate Real Estate

  • Real Estate Asset Management

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

  • Group Properties
Copyright © 2008 Eurobank Property Services