| Όροι Χρήσης |
Εταιρεία / Φιλοσοφία - Στόχοι
Φιλοσοφία - Στόχοι

Στόχος της EUROBANK PROPERTY SERVICES είναι να ενισχύει διαρκώς την ηγετική της παρουσία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Real Estate τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται, διατηρώντας στο ακέραιο τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα της. Θεμελιώδης αρχή της εταιρείας μας είναι να δημιουργούμε και να καλλιεργούμε ουσιαστικές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, ιδιώτες και εταιρείες, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ο πρότυπος τρόπος που η εταιρεία είναι οργανωμένη και λειτουργεί, δημιουργεί ένα γόνιμο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο ενθαρρύνεται η δεξιότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συνεχής προσωπική βελτίωση. Οι ποικίλες λειτουργίες και διαδικασίες που ακολουθεί θεμελιώνονται κυρίως στον επαγγελματισμό και την ποιότητα, τηρώντας πάντα τα πρότυπα και τα ιδανικά του ισχυρού τραπεζικού ομίλου Εurobank, του οποίου είναι μέλος.

Copyright © 2008 Eurobank Property Services