| Όροι Χρήσης |
Τα Ακίνητά μας
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό όπως και η σημαντική εμπειρία των μονάδων της EUROBANK PROPERTY SERVICES στην Ελληνική και Διεθνή αγορά εγγυώνται την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο χώρο της ακίνητης περιουσίας. Παρέχονται εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας είτε αυτή αφορά σε μεμονωμένα ακίνητα είτε σε εκτεταμένα χαρτοφυλάκια ακινήτων. Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε ιδιώτες και εταιρίες, καθώς και σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στοχεύουν δε στη διερεύνηση των επενδυτικών δυνατοτήτων και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας.

Copyright © 2008 Eurobank Property Services