| Όροι Χρήσης |
Υπηρεσίες / Real Estate Advisory
Real Estate Advisory

Προσφέρεται ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Πελατών μας, εταιρειών και ιδιωτών, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

  • Αξιολόγηση έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας,

  • Έρευνα ενδιαφέροντος τοπικής αγοράς (προσφορά και ζήτηση),

  • Διερεύνηση βέλτιστων χρήσεων και συνδυασμών τους,

  • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας έργων ανάπτυξης.
Για επικοινωνία:

Σαμάνθα Καρρά, MRICS, REV - Διευθύντρια
Τηλ: +30 211 8809351
Κιν:  +30 6955060892
Fax: +30 211 8809349
e-mail: skarra@eurobank.gr
Copyright © 2008 Eurobank Property Services