| Όροι Χρήσης |
Υπηρεσίες / Market Research
Market Research

Το τμήμα Market Research της EUROBANK PROPERTY SERVICES παρακολουθεί την πορεία της αγοράς ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης και καταγράφει τις διαφαινόμενες τάσεις. Τα ευρήματα περιγράφονται αναλυτικά σε εμπεριστατωμένες μελέτες που εκδίδονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελώντας αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τους κυριότερους τομείς της κτηματαγοράς. Επιπλέον εκπονεί και εστιασμένες έρευνες αγοράς για εξωτερικούς Πελάτες.


Για επικοινωνία:


Δρ. Δημήτριος Παπαστάμος. Επικεφαλής Έρευνας
Τηλ: +30 211 88 09 378
Fax: +30 211 88 09 309
e-mail: v-dpapastamos@eurobank.gr

Copyright © 2008 Eurobank Property Services