| Όροι Χρήσης |
Υπηρεσίες / Εκτιμήσεις
Εκτιμήσεις

Ο Τομέας Εκτιμήσεων της EUROBANK PROPERTY SERVICES διαθέτει πολυετή πείρα στην παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακίνητης περιουσίας τόσο για λογαριασμό της Eurobank όσο και για τρίτους πελάτες (διεξάγονται περισσότερες από 50.000 εκτιμήσεις ετησίως μέσω πανελλαδικού δικτύου μηχανικών). Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:


  • Εκτιμήσεις ακινήτων ως εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,

  • Εκτιμήσεις για λογαριασμό ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν ανεξάρτητη προσέγγιση από έναν έμπειρο εκτιμητικό φορέα,

  • Πολεοδομικούς ελέγχους ακινήτων και γνωμοδοτήσεις επί πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων.
Για επικοινωνία:

Έλενα Καρακίτσιου - Head
Τηλ: +30 211 88 09 341
Fax: +30 211 88 09 349
e-mail: ekarakitsou@eurobank.gr
Copyright © 2008 Eurobank Property Services