| Όροι Χρήσης |
Υπηρεσίες / Property & Facilities Management
Property & Facilities Management

Το τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης κτιρίων της εταιρείας, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαχείρισης κτιρίων από εξειδικευμένα στελέχη και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους), για τη διατήρηση της εμπορικής τους αξίας και την εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας τους. Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης Εμπορικών Κέντρων, οικιστικών συγκροτημάτων, κτιρίων γραφείων και κτιρίων μικτής χρήσης.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Property Management περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων

  • Παρακολούθηση λειτουργίας του συγκροτήματος
  • Παρακολούθηση και κατανομή κοινόχρηστων δαπανών
  • Κατάρτιση reports σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών

 • Διαχείριση μισθώσεων για λογαριασμό ιδιοκτήτη

  • Προετοιμασία μισθώσεων
  • Παρακολούθηση μισθώσεων
  • Παρακολούθηση καταστάσεως μισθίων
  • Γραπτή ενημέρωση των ιδιοκτητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα
  • Παράδοση-παραλαβή μισθίων
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Facility Management περιλαμβάνουν:
 • Συντήρηση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

 • Οργάνωση εργασιών επισκευής, αναβάθμισης και ανακαίνισης

 • Διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων

 • Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κτιρίων σε συνάρτηση με τις ανάγκες των χρηστών

 • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και την κατάσταση των κτιρίων με μηνιαίες αναφορές
Για επικοινωνία:

Σαμάνθα Καρρά, MRICS, REV - Διευθύντρια
Τηλ: +30 211 8809351
Κιν:  +30 6955060892
Fax: +30 211 8809349
e-mail: skarra@eurobank.gr
Copyright © 2008 Eurobank Property Services