| Όροι Χρήσης |
Υπηρεσίες / Corporate Real Estate
Corporate Real Estate

Το Corporate Real Estate περιλαμβάνει το στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαχείριση εταιρικών ακινήτων με στόχο να καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές και ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσει την αξία της ιδιοκτήτριας εταιρείας μέσα από το χαρτοφυλάκιο των ακίνητων της.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

  • Κατηγοριοποίηση των Επιχειρηματικών Μονάδων

  • Κατηγοριοποίηση όλων των ακινήτων για λειτουργικές ή άλλες ανάγκες

  • Προσαρμογή του διαθέσιμου χαρτοφυλακίου ακινήτων στις ανάγκες της εταιρείας

  • Στρατηγικός σχεδιασμός για την καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών και μη ακινήτων

  • Βελτιστοποίηση και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των εταιρικών ακινήτων με σκοπό την άντληση πόρων για τη χρηματοδότηση της κύριας λειτουργίας της εταιρείας

Επιπρόσθετα, μέρος των υπηρεσιών του Corporate Real Estate είναι η παροχή μελετών μετεγκατάστασης βάσει των λειτουργικών, οικονομικών και στρατηγικών εκάστοτε αναγκών του Πελάτη, παραθέτοντας συγκριτικές μελέτες και εκτιμήσεις με εναλλακτικές επιλογές.

Για επικοινωνία:

Σαμάνθα Καρρά, MRICS, REV - Διευθύντρια
Τηλ: +30 211 8809351
Κιν:  +30 6955060892
Fax: +30 211 8809349
e-mail: skarra@eurobank.gr

Copyright © 2008 Eurobank Property Services