| Όροι Χρήσης |
Υπηρεσίες / Real Estate Asset Management
Real Estate Asset Management

Τα χαρτοφυλάκια ακινήτων καταγράφονται λεπτομερώς και τα τεχνικά, φυσικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους αξιολογούνται σε συνάρτηση με τα επίπεδα της αγοράς. Οι σχετικές κεφαλαιακές και μισθωτικές αποδόσεις παρακολουθούνται σε βάθος χρόνου και οι εμπορικές αξίες τους αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη εξειδικευμένες έρευνες στις αντίστοιχες τοπικές και προϊοντικές αγορές. Νέες επενδυτικές ευκαιρίες εξετάζονται σε συνάρτηση με την τρέχουσα στρατηγική και αξιολογούνται οι δυνατότητες ανάπτυξης ακινήτων.

Για επικοινωνία:

Σαμάνθα Καρρά, MRICS, REV - Διευθύντρια
Τηλ: +30 211 8809351
Κιν:  +30 6955060892
Fax: +30 211 8809349
e-mail: skarra@eurobank.gr 

Copyright © 2008 Eurobank Property Services