| Όροι Χρήσης |
Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Το τμήμα Τεχνικών Έργων, με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων:

  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

  • Τεχνική περιγραφή και χρονοπρογραμματισμός

  • Διενέργεια διαγωνισμών

  • Ποιοτικό έλεγχο και έλεγχο τήρησης οικονομικού και χρονικού προγραμματισμού

  • Παραλαβή κτιρίων

  • Προσαρμογή και παράδοσή τους στους χρήστες
Για επικοινωνία:

Σωκράτης Μποζούδης - Manager
Τηλ: +30 211 88 09 321
Fax: +30 211 88 09 319
e-mail: sbozoudis@eurobank.gr  
Copyright © 2008 Eurobank Property Services