| Όροι Χρήσης |
Real Estate Market Trends Report - SE Europe, April 2014
Διεθνής Δραστηριότητα / Σερβία
Σερβία

Στη Σερβία η εταιρία μας δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της Eurobank Property Services S.A. όπου προσφέρει όλες τις υπηρεσίες Real Estate.

Για την επικοινωνία:

ERB Property Services d.o.o. Belgrade
10, Vuka Karadzica Str.
11000, Belgrade
Serbia

Tel:   +381 11 2065 894
Fax:  +381 11 2185 843
e-mail: info@erbpropertyservices.rs

ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.erbpropertyservices.rs

Copyright © 2008 Eurobank Property Services