| Όροι Χρήσης |
Commercial Market Report Romania - May 2014
Real Estate Market Trends Report, SE Europe, April 2014
Διεθνής Δραστηριότητα / Ρουμανία
Ρουμανία
Στη Ρουμανία, η εταιρία μας δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της Eurobank Property Services S.A. όπου προσφέρει όλες τις υπηρεσίες Real Estate.

Για την επικοινωνία:

Eurobank Property Services S.A.
6A Dimitrie Pompeiu Blvd, Olympus House, Fifth Floor
Bucharest, District 2
Romania

Tel:  + 40 21 308 6100
Fax: + 40 21 327 6954
e-mail: info@eurobankpropertyservices.ro

ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.eurobankpropertyservices.ro

Copyright © 2008 Eurobank Property Services