| Όροι Χρήσης |
O όμιλός μας
O όμιλός μας

Eurobank: Ένας Δυναμικός Χρηματοοικονομικός Οργανισμός

Ο όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε επτά χώρες, σύνολο ενεργητικού €65,7 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 15.929 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική πορεία ανάπτυξης, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος.

Με συνολικό δίκτυο 898 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι μια εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Με δύο διακριτά δίκτυα λιανικής, το Δίκτυο Eurobank και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά δίκτυα, η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.

Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο.Βασικά Μεγέθη Ομίλου

€δισ.

Δάνεια (προ προβλέψεων)

50,2

Καταθέσεις

33,7

Σύνολο Ενεργητικού

65,7

Ίδια κεφάλαια

7,4

Δίκτυο Εξυπηρέτησης Πελατών

898

Ελλάδα

462

Εξωτερικό

436

Ημερομηνία στοιχείων: 31 Μαρτίου 2017

Μετοχική Σύνθεση

%

Θεσμικοί & Ιδιώτες Μέτοχοι

97,6

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

2,4

Ημερομηνία στοιχείων: 1 Δεκεμβρίου 2015

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί ενέργειες και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.eurobank.gr
Copyright © 2008 Eurobank Property Services